Artist
Updates
Popular
Artists
A-Z
Artists
A-Z
Lyrics
Lyrics
Updates
Popular
Lyrics
NEW
Lyrics

Lyrics to Ergo sum
by Moonlight

Search for lyrics & artists here...
 
www.mp3lyrics.org
[edit]Song titleErgo sum
[edit]Artist nameMoonlight
[edit]Lyrics languageEnglish
Perform your corrections in the white field, then press submit
Your suggestion was successfully received.
It will be reviewed asap, THANK YOU!
Your suggestion is being sent, please wait...
Not sent because no change made.
You must make a change to send a suggestion.
Suggestion already sent for this field!
There was en ERROR! We were unable to receive your suggestion.
Please try to contact if you want to continue.
[edit]
music: Potasz,
Konarska; lyrics:
Potasz


Nie widzê...
bo wzrok zamyka mi oczy duszy.
Bo w g³owie....
jak kruk pilnuje i myœli pl¹cze
Bym nie wyrzek³a nic.

A ja i tak
s³owa oblec w skórê chcê
I pokazaæ Ci, jakimi s¹.

¯eby cia³o twoje
odczuæ mog³o je.
Opowiedzieæ historiê nasz¹

Moimi oczami

Historiê ¿ycia, nie poznanego.

Tak gor¹co jest i wiesz jak jest,
Gdy patrzysz na mnie
I prosisz by dla Ciebie by³o
co mo¿na (by³o kiedyœ) wzi¹æ.

Za póŸno ju¿ na ¿al.

Find more similar lyrics on http://mp3lyrics.com/9W7k(Za ma³o pewnoœci i
strach. Droga moja
przesz³a obok)

I can't see 'cause it
closes my sight
my soul eyes in my head
as crow keeps watching
and my thoughts tangles
for me to say nothing

I anyway
want to cover words in skin
show you them
what they are like

To make your body
feel them very close
I wanna tell you our story
with my eyes
the story of life
you've never had

So hot
and how it is you know
when you watch me
and want me to give you something
you could take
too late for our grief
[edit]
Wrong Lyrics? Help us improve and ↠ Correct Them !
Thank you for visiting www.mp3lyrics.org, we hope you had fun :-)

Comments on Ergo sum Lyrics by Moonlight

 
 
Add a comment...
Comment using...
 
Facebook social plugin

Other songs similar to Moonlight Ergo sum lyrics

If you like Ergo sum lyrics by Moonlight you may also like the lyrics to these similar songs

 1. Polish 89 LyricsMoonlight Tabu
 2. Polish 89 LyricsMoonlight Ronaa
 3. Polish 89 LyricsMoonlight Stadium Wiary
 4. Polish 13 LyricsBill Klatka
 5. Polish 1 LyricsPaktofonika Chwile Ulotne
 6. Polish 89 LyricsMoonlight Dialog Cia³
 7. Polish 2 LyricsPeja G³Ucha noc
 8. Polish 35 LyricsPiersi Maryna
 9. Polish 89 LyricsMoonlight Umbra
 10. Polish 68 LyricsQuo Vadis Siódmy Kr±G
 11. Polish 89 LyricsMoonlight Ci co Wierz¹
 12. Polish 75 LyricsArtrosis Czarno-Biale sny
 13. Polish 1 LyricsGrupa Operacyjna Pusty Stadion
 14. Polish 89 LyricsMoonlight Melpomena
 15. Polish 25 LyricsArkona Jesienne Cienie Czekaj¹Ce na Kolejn¹ Reinkarnacjê
 16. Polish 68 LyricsQuo Vadis Czlowiek Swoim Wrogiem
 17. Polish 68 LyricsQuo Vadis Monofobia
 18. Polish 89 LyricsMoonlight Nic w ¯Yciu nie Zdarza siê Przypadkowo
 19. Polish 89 LyricsMoonlight Tindu³In
 20. English 89 LyricsMoonlight Yaishi
 21. Polish 23 LyricsGood Religion Good Religion
 22. Polish 2 LyricsPeja Tak Bardzo Chce
 23. Polish 2 LyricsKult Dziewczyna Bez Zeba Na Przedzie
 24. Polish 89 LyricsMoonlight Non Umbra
 25. Polish 89 LyricsMoonlight Luna
 26. Polish 51 LyricsBasia Amelki Smiech
 27. Polish 25 LyricsArkona No Blood in my Body
 28. Polish 35 LyricsPiersi My juz sa Amerykany
 29. Polish 25 LyricsArkona Skrajna NienawiϮ Egoistycznej Egzystencji
 30. Polish 68 LyricsQuo Vadis Narod
 31. Polish 68 LyricsQuo Vadis Ameryka
 32. Polish 89 LyricsMoonlight Góra I dó³
 33. Polish 89 LyricsMoonlight Meren re (Akt Ostatni)
 34. Polish 35 LyricsPiersi Marsz kpn
 35. Polish 15 LyricsNaamah Sen
 36. Polish 25 LyricsArkona Gdzie Bogowie s¹ jak Bracia I Siostry...
 37. Polish 89 LyricsMoonlight To co za Drzwiami
 38. Polish 89 LyricsMoonlight Ansuu
 39. Polish 68 LyricsQuo Vadis Bron
 40. Polish 6 LyricsMaanam Ta noc do Innych Jest Niepodobna

Lyrics to Ergo sum
by Moonlight

Share on Google+
Share on Twitter
Like on Facebook
Share on any media
Comment on These Lyrics
 
Listen to song Ergo sum by Moonlight for FREE