Artist
Updates
Popular
Artists
A-Z
Artists
A-Z
Lyrics
Lyrics
Updates
Popular
Lyrics
NEW
Lyrics

Lyrics to Meren-Re (Rapsod)
by Moonlight

Search for lyrics & artists here...
 
www.mp3lyrics.org
[edit]Song titleMeren-Re (Rapsod)
[edit]Artist nameMoonlight
[edit]Lyrics languagePolish
Perform your corrections in the white field, then press submit
Your suggestion was successfully received.
It will be reviewed asap, THANK YOU!
Your suggestion is being sent, please wait...
Not sent because no change made.
You must make a change to send a suggestion.
Suggestion already sent for this field!
There was en ERROR! We were unable to receive your suggestion.
Please try to contact if you want to continue.
[edit]
music: Potasz,
Konarska; lyrics:
Potasz


w lewo, czy w prawo
w któr¹ stronê iœæ
Tego brakuje tak
w lewo...
Czy
w prawo iϾ

Nie prosisz mnie ju¿ o nic
Mija wieczór
I nie ma Ciê Meren Re
Nie mówisz do mnie
I tego tak brakuje
Nie mówisz dok¹d iœæ

w lewo, czy w prawo
w któr¹ stronê iœæ
Tego brakuje tak
w lewo czy w prawo
Tego brakuje tak

Pomyœla³em Meren - Re
Dobranoc......
Wiem, ¿e na mnie
jeszcze nie czas
Wiele spraw nie
dokoñczonych
Find more similar lyrics on http://mp3lyrics.com/9WOj
Spotkamy siê tam
Gdzie czas jedno
ju¿ imiê ma

(Spotkamy siê poczekaj
Jeszcze nie czas)

Turn left or right
which way to go
I miss it so
turn left or right

You don't ask me
for nothing
evening's gone
you're not here yet
you don't talk to me
this is what I miss
you don't say where to go

So I though Meren Re
goodnight
I know it isn't
time for me yet
so many things unfinished
will meet in the place
where time
has already got one name
[edit]
Wrong Lyrics? Help us improve and ↠ Correct Them !
Thank you for visiting www.mp3lyrics.org, we hope you had fun :-)

Comments on Meren-Re (Rapsod) Lyrics by Moonlight

 
 
Add a comment...
Comment using...
 
Facebook social plugin

Other songs similar to Moonlight Meren-Re (Rapsod) lyrics

If you like Meren-Re (Rapsod) lyrics by Moonlight you may also like the lyrics to these similar songs

 1. Polish 89 LyricsMoonlight Dobranoc
 2. Polish 89 LyricsMoonlight Nic w ¯Yciu nie Zdarza siê Przypadkowo
 3. Polish 17 LyricsAl Sirat Tryb
 4. Polish 89 LyricsMoonlight Tabu
 5. Polish 89 LyricsMoonlight Ronaa
 6. Polish 89 LyricsMoonlight Meren re
 7. Polish 2 LyricsPeja Tak Bardzo Chce
 8. Polish 89 LyricsMoonlight Strach
 9. Polish 89 LyricsMoonlight La Dance Macabre
 10. Polish 89 LyricsMoonlight Dialog Cia³
 11. Polish 89 LyricsMoonlight Historia do Zapomnienia
 12. Polish 89 LyricsMoonlight To co za Drzwiami
 13. Polish 89 LyricsMoonlight Niedokoñczony sen
 14. Polish 89 LyricsMoonlight List z Raju
 15. Polish 25 LyricsArkona Pozorna Wada NiedoœTêpnosci Tajemnic Bogów Którymi nie Gardzi Pogañska Duma...
 16. Polish 89 LyricsMoonlight Ci co Wierz¹
 17. Polish 89 LyricsMoonlight Jeszcze raz
 18. Polish 89 LyricsMoonlight Melpomena
 19. Polish 89 LyricsMoonlight Kiedy MyœL mi Oddasz
 20. Polish 89 LyricsMoonlight Inter Sacrum
 21. Polish 2 LyricsPeja G³Ucha noc
 22. Polish 89 LyricsMoonlight Taniec ze ŒMierci¹
 23. Polish 89 LyricsMoonlight Tindu³In
 24. Polish 17 LyricsAl Sirat Milczysz
 25. Polish 89 LyricsMoonlight Obsesja
 26. Polish 56 LyricsKat Delirium Tremens
 27. Polish 15 LyricsNaamah Jeszcze Jedno
 28. English 89 LyricsMoonlight Yaishi
 29. Polish 68 LyricsQuo Vadis Z³Oty Tron
 30. Polish 68 LyricsQuo Vadis Sodoma
 31. Polish 89 LyricsMoonlight V.I.T.R.I.O.L.
 32. Polish 23 LyricsGood Religion W Tobie I we Mnie
 33. Polish 15 LyricsNaamah Twoja
 34. Polish 89 LyricsMoonlight Meren re (Akt Ostatni)
 35. Polish 89 LyricsMoonlight G³Osy
 36. Polish 6 LyricsHefeystos Czarna ³za
 37. Polish 1 LyricsKaliber 44 Plus i Minus
 38. Polish 6 LyricsThy Worshiper WœRód Cieni I Mgie³
 39. Polish 1 LyricsKasia Kowalska Maskarada
 40. Polish 25 LyricsArkona No Blood in my Body

Lyrics to Meren-Re (Rapsod)
by Moonlight

Share on Google+
Share on Twitter
Like on Facebook
Share on any media
Comment on These Lyrics
 
Listen to song Meren-Re (Rapsod) by Moonlight for FREE