Artist
Updates
Popular
Artists
A-Z
Artists
A-Z
Lyrics
Lyrics
Updates
Popular
Lyrics
NEW
Lyrics

Lyrics to W Koñcu Naszych dni
by Moonlight

Search for lyrics & artists here...
 
www.mp3lyrics.org
[edit]Song titleW Koñcu Naszych dni
[edit]Artist nameMoonlight
[edit]Lyrics languagePolish
Perform your corrections in the white field, then press submit
Your suggestion was successfully received.
It will be reviewed asap, THANK YOU!
Your suggestion is being sent, please wait...
Not sent because no change made.
You must make a change to send a suggestion.
Suggestion already sent for this field!
There was en ERROR! We were unable to receive your suggestion.
Please try to contact if you want to continue.
[edit]
music: Potasz,
Konarska; lyrics:
Potasz


Tylko proszê,
ju¿ nie p³acz.

ja wiem
gdy to robisz,
choæ na koñcu znanego mi
œwiata jesteœ.

Poznajê si³ê zniszczenia
Jak potrafiê w
niwecz obracaæ
Uczucia najwiêksze.
Powiem Ci jak
naprawiæ to z³o,

Tylko proszê
ju¿ nie p³acz, ja
wiem gdy to
robisz.

Wiem jak s³owa boleæ mog¹,
Moje s³owa.
Find more similar lyrics on http://mp3lyrics.com/9Wda
Wiem jak boli samotnoϾ.

Teraz.

I just ask you
please don't cry
I know when you do it
you are at
the end of the world
I know

I am trying to understand
rain power
to foil
to foil my
biggest feelings
I'll tell you
how to mend this wrong

I know how words
can hurt you
simple words
loneliness can hurt I know
right now
[edit]
Wrong Lyrics? Help us improve and ↠ Correct Them !
Thank you for visiting www.mp3lyrics.org, we hope you had fun :-)

Comments on W Koñcu Naszych dni Lyrics by Moonlight

 
 
Add a comment...
Comment using...
 
Facebook social plugin

Other songs similar to Moonlight W Koñcu Naszych dni lyrics

If you like W Koñcu Naszych dni lyrics by Moonlight you may also like the lyrics to these similar songs

 1. Polish 89 LyricsMoonlight Taniec ze ŒMierci¹
 2. Polish 89 LyricsMoonlight Inter Sacrum
 3. Polish 17 LyricsAl Sirat P³Acz!
 4. Polish 89 LyricsMoonlight Niedokoñczony sen
 5. Polish 23 LyricsGood Religion Obudz Mnie
 6. Polish 89 LyricsMoonlight Dobranoc
 7. Polish 89 LyricsMoonlight Tabu
 8. Polish 89 LyricsMoonlight Luna ii
 9. Polish 89 LyricsMoonlight Kiedy MyœL mi Oddasz
 10. Polish 89 LyricsMoonlight Luna
 11. Polish 36 LyricsHunter Kiedy Umieram...
 12. Polish 75 LyricsArtrosis Bia³A Karta
 13. Polish 89 LyricsMoonlight Jak Ryby
 14. Polish 89 LyricsMoonlight Kontakt
 15. Polish 89 LyricsMoonlight Ronaa
 16. Polish 25 LyricsArkona Gorycz £ez Nektaru WiecznoœCi...
 17. Polish 89 LyricsMoonlight Umbra
 18. English 89 LyricsMoonlight Ergo sum
 19. Polish 89 LyricsMoonlight Meren re (Akt Ostatni)
 20. Polish 15 LyricsNaamah Jeszcze Jedno
 21. Polish 17 LyricsAl Sirat Tryb
 22. Polish 89 LyricsMoonlight Meren re
 23. Polish 15 LyricsNaamah Sen
 24. Polish 25 LyricsArkona Zeta Reticuli - Ostateczne Pojednanie ze Stwórcami bez KoniecznoœCi Dalszej Reinkarnacji...
 25. Polish 89 LyricsMoonlight S³Owa
 26. Polish 89 LyricsMoonlight Melpomena
 27. Polish 15 LyricsNaamah Twoja
 28. Polish 89 LyricsMoonlight Nic w ¯Yciu nie Zdarza siê Przypadkowo
 29. Polish 25 LyricsArkona No Blood in my Body
 30. Polish 25 LyricsArkona Skrajna NienawiϮ Egoistycznej Egzystencji
 31. English 36 LyricsHunter Kiedy Umieram
 32. English 66 LyricsKate Ryan Desenchantée (English)
 33. Polish 1 LyricsDe Mono Siedem dni
 34. Polish 25 LyricsArkona Epidemia Rozczarowania I Nêdza Duchowa
 35. Polish 25 LyricsArkona Módl siê do Wiatru o Powrót Mój...
 36. Polish 89 LyricsMoonlight Shadizar
 37. Polish 89 LyricsMoonlight Do Ojca
 38. Polish 89 LyricsMoonlight Stadium Wiary
 39. Polish 89 LyricsMoonlight Obsesja
 40. Polish 6 LyricsHefeystos G³Os z Ogrodów Niwy

Lyrics to W Koñcu Naszych dni
by Moonlight

Share on Google+
Share on Twitter
Like on Facebook
Share on any media
Comment on These Lyrics
 
Listen to song W Koñcu Naszych dni by Moonlight for FREE