Artist
Updates
Popular
Artists
A-Z
Artists
A-Z
Lyrics
Lyrics
Updates
Popular
Lyrics
NEW
Lyrics

Lyrics to Z³Oty Tron
by Quo Vadis

Search for lyrics & artists here...
 
www.mp3lyrics.org
[edit]Song titleZ³Oty Tron
[edit]Artist nameQuo Vadis
[edit]Lyrics languagePolish
Perform your corrections in the white field, then press submit
Your suggestion was successfully received.
It will be reviewed asap, THANK YOU!
Your suggestion is being sent, please wait...
Not sent because no change made.
You must make a change to send a suggestion.
Suggestion already sent for this field!
There was en ERROR! We were unable to receive your suggestion.
Please try to contact if you want to continue.
[edit]
Z³oty tron
Pustk± l¶ni
Z³amane ber³o
Wbite w ziemie tkwi
Nie dla mnie
Nie dla mnie
Nie dla mnie
klejnotów blask
Nie dla mnie
Nie dla mnie
Insygnia i chwa³y czas
Z³ota klatka
W³adca w niej
Ulotna ¿±dza
Nie ujarzmi jej
Nie dla mnie
Nie dla mnie
Nie dla mnie
klejnotów blask
Nie dla mnie
Nie dla mnie
Insygnia i chwa³y czas
Z³ota mara
Jej s³ug± w³adca jest
Find more similar lyrics on http://mp3lyrics.com/FJSZW niewoli odda
Ostatnie tchnienie jej
ASSASSIN

Kiedy mrok gêsty
jak smo³y gar
Na niebo wyleje siê
Nie ujrzysz nic,
nie zdo³asz
Na ulicy mignie cieñ
To

ASSASSIN

Nim minie noc
Trupio blady
przyjdzie ¶wit
Do czyich¶ drzwi
Zakradnie siê cieñ
Nie zbudz± siê
Mroczny da im sen
Nie zbudz± siê
Szybko umknie cieñ
[edit]
Wrong Lyrics? Help us improve and ↠ Correct Them !
Thank you for visiting www.mp3lyrics.org, we hope you had fun :-)

Comments on Z³Oty Tron Lyrics by Quo Vadis

 
 
Add a comment...
Comment using...
 
Facebook social plugin

Other songs similar to Quo Vadis Z³Oty Tron lyrics

If you like Z³Oty Tron lyrics by Quo Vadis you may also like the lyrics to these similar songs

 1. Polish 6 LyricsHefeystos Starych Legend Czar
 2. Polish 75 LyricsArtrosis PoœRód Kwiatów I Cieni
 3. Polish 68 LyricsQuo Vadis Sodoma
 4. Polish 6 LyricsHefeystos Magiczny Strumie
 5. Polish 25 LyricsArkona Pozorna Wada NiedoœTêpnosci Tajemnic Bogów Którymi nie Gardzi Pogañska Duma...
 6. Polish 6 LyricsHefeystos Czarna ³za
 7. Polish 17 LyricsAl Sirat Tryb
 8. Polish 89 LyricsMoonlight Tu
 9. Polish 1 LyricsMyslovitz Z Twarza Marilyn Monroe
 10. Polish 23 LyricsGood Religion Obudz Mnie
 11. Polish 35 LyricsPiersi Zoska
 12. Polish 89 LyricsMoonlight Ci co Wierz¹
 13. Polish 17 LyricsAl Sirat Milczysz
 14. Polish 89 LyricsMoonlight Taniec ze ŒMierci¹
 15. Polish 56 LyricsKat Porwany Ob³Êdem
 16. Polish 75 LyricsArtrosis Bia³A Karta
 17. Polish 6 LyricsMelancholy Cry Promienie Czarnego S³Oñca
 18. Polish 34 LyricsLux Occulta Umieranie
 19. Polish 36 LyricsHunter Requiem (Polish Version)
 20. Polish 89 LyricsMoonlight Tindu³In
 21. Polish 23 LyricsGood Religion Good Religion
 22. Polish 56 LyricsKat Delirium Tremens
 23. Polish 89 LyricsMoonlight Czas Salomona
 24. English 36 LyricsHunter $$$$$$$$...
 25. Polish 56 LyricsKat Szydercze Zwierciad³O
 26. Polish 56 LyricsKat Diabelski dom - cz. ii
 27. Polish 23 LyricsHonor Ogień Ostatniej Bitwy
 28. Polish 89 LyricsMoonlight Tlen
 29. Polish 75 LyricsArtrosis W Górê
 30. Polish 25 LyricsArkona Kiedy psy w Zagrodach Ujadaj¹...
 31. Polish 25 LyricsArkona Yelling Beasts of the Wintermoon
 32. Polish 15 LyricsNaamah Dok±D Idziesz
 33. Polish 46 LyricsChrist Agony Dark Poem
 34. Polish 2 LyricsPeja Tak Bardzo Chce
 35. Polish 6 LyricsThy Worshiper WœRód Cieni I Mgie³
 36. Polish 89 LyricsMoonlight Curacja
 37. Polish 75 LyricsArtrosis Na Wieki Wieków
 38. Polish 89 LyricsMoonlight Meren-Re (Rapsod)
 39. Polish 1 LyricsKasia Kowalska Maskarada
 40. Polish 15 LyricsNaamah Twoja

Lyrics to Z³Oty Tron
by Quo Vadis

Share on Google+
Share on Twitter
Like on Facebook
Share on any media
Comment on These Lyrics
 
Listen to song Z³Oty Tron by Quo Vadis for FREE